Akce se koná pod záštitou

Heleny Langšádlové, ministryně pro vědu, výzkum a inovace

a Luďka Niedermayera, poslance Evropského parlamentu.

ORGANIZACE

Účast

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy složené ze studentů středních škol a učilišť se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Z každé školy se mohou účastnit max. 2 soutěžní týmy.


Forma

Soutěž je realizována ve dvou kolech: 1. kolo proběhne elektronicky, 2. kolo prezenčně v Ostravě v Moravskoslezské vědecké knihovně.

TERMÍNY 2023

REGISTRACE

do 20. ledna


Datum 1. kola

středa 25. ledna


Datum 2. kola

středa 29. března

SPOLUPRACUJÍCÍ

ŠKOLY

Ambasadoři soutěže v okresech

Moravskoslezského kraje

PRAVIDLA

Soutěž se řídí pravidly, která stanoví vyhlašovatel soutěže, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.


Vyhlašovatel je oprávněn pravidla soutěže měnit.


Pravidla nabývají platnost dnem jejich podpisu.


Pravidla pro rok 2023


Zadání úkolu pro 2. kolo

MŮŽETE VYHRÁT

Zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku


Exkurze do veřejnoprávních médií (ČTK, ČT Ostrava, ČRo Ostrava)


Kurzy a konzultace pro učitele (Akademie ČTK, Akademie Mediální gramotnosti)


Zajímavé přednášky a věcné ceny

SPONZOŘI

a PARTNEŘI

Děkujeme sponzorům,

a partnerům,

kteří poskytli výhry

pro soutěžící!

VĚDOMOSTNÍ

RÁMEC

Knihy

  • Alexandra Alvarová: Průmysl lži
  • Gregor/Vejvodová: Nejlepší kniha o fake news… (e-book)
  • Jiří Táborský: V síti dezinformací (e-book)
  • Jozef Ftorek: Manipulace a propaganda… (e-book)
  • vodný Pospíšil/Závodná: Mediální výchova (aktualizované 2. vydání)


Webové stránky

Potřebujete

další informace?

Napište nám!

Vyhlašovatel soutěže:
Kontaktní e-mail: medialniolympiada@msvk.cz


www.msvk.cz

Simple Facebook Icon
Simple Instagram Icon
Simple Youtube Icon